mik@czaj.org

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
Długa 44/50
00-241 Warszawa
Poland