Mikroekonometria

Zajęcia z mikroekonometrii odbywają się:

  • czwartek 11:30-13:05 – grupa 108, aula I
  • czwartek 13:15-14:50 – grupa 109, aula I

 

  • Egzamin poprawkowy - 2017-09-05
    • 10:00-12:00 - część praktyczna, aula I
    • 12:00-13:00 - część teoretyczna, aula A