Doktorat na WNE?

 

Jesteś zdolny, ambitny, potrafisz być pracowity, swobodnie porozumiewasz się i piszesz po angielsku? Jeszcze nie wiesz jaką karierę wybrać po studiach? A może skończyłeś już studia i szukasz sposobu na zdobycie przewagi? Być może warto rozważyć doktorat na WNE.

 

Po co?

Zrobienie doktoratu nie oznacza konieczności związania swoich losów z uczelnią (UW lub inną, w tym zagraniczną), choć i taka możliwość oczywiście istnieje. Zdobycie tytułu, specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności (w kierunku, który sam sobie wybierzesz, i który uznasz za ciekawy) umożliwia wejście na naukowy (instytucje naukowe, consulting, doradztwo w Polsce i za granicą) lub biznesowy rynek pracy, z zupełnie innej pozycji, niż zwykły absolwent studiów licencjackich lub magisterskich.

 

Jak wyglądają studia doktoranckie?

Istnieje wiele ścieżek przygotowania doktoratu na WNE – od studiów dziennych, przez zaoczne, po indywidualne. Determinuje je w dużej mierze cel, w jakim się te studia podejmuje – czy po to, aby uzyskać stopień naukowy doktora, który może otworzyć drzwi do innej (niekoniecznie naukowej) kariery, czy po to, żeby wyspecjalizować się w jakiejś dziedzinie i zacząć wnosić do niej jakiś zauważalny na świecie empiryczny, teoretyczny, metodologiczny wkład. W każdym razie, przygotowanie doktoratu oznacza projektowanie badań, zbieranie danych, ich analizę i ostatecznie – przygotowanie artykułów naukowych. Jeśli będą to badania ważne, ciekawe i solidnie zrobione, a artykuły dobrze napisane – mają szansę zostać opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i mieć jakiś ‘impact’ (być zauważone przez innych, wykorzystywane, cytowane). Takie artykuły składają się później na doktorat. Dodatkowym wymogiem jest zdobycie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (co najmniej 90h zajęć) i zaliczenie kilku kursów obowiązkowych i wolnego wyboru na zaawansowanym poziomie. Ogólnie, można powiedzieć, że różnie – od podejścia minimalistycznego, w którym obowiązki nie przeszkadzają pracować gdzieś na pełny etat, do maksymalistycznego, w którym ktoś chce poświęcić się karierze naukowej.

 

Co z finansami?

Bycie doktorantem nie oznacza, wbrew obiegowej opinii, 'klepania biedy'. Studia doktoranckie można potraktować jako wprawkę do wykonywania niezależnego zawodu. Bycie naukowcem, niezależnym konsultantem, kierownikiem zespołu czy biznesmenem wcale bardzo się od siebie nie różnią - zarobki zależą od przedsiębiorczości i pracowitości. Poza podstawowym stypendium (ok. 3000 zł / miesiąc) i wynagrodzeniem za prowadzenie zajęć dla studentów (110 zł / h akademicką powyżej pensum) jest jeszcze wiele innych możliwości – np. stypendiów dla 30% najlepszych doktorantów na roku, stypendia dla najzdolniejszych przyznawane przez np. Fundację na rzecz Nauki Polskiej, środki na badania i dodatkowe stypendia, które można uzyskać realizując grant doktorski (Narodowe Centrum Nauki – Preludium) i inne granty (np. praca w projektach badawczych pracowników WNE). Ponadto, można zdobyć środki na badania (aparaturę, konferencje, materiały) przyznawane przez WNE. Nie wszystkie z tych środków będą dostępne od pierwszego roku, ale … jeśli ktoś planuje skupić się wyłącznie na nauce to też będzie miał z czego żyć. Warto też wziąć pod uwagę, że jest to 'praca' elastyczna - to od Ciebie zależy, ile i kiedy pracujesz, i jak rozwinie się Twoja kariera. Dodatkowo, stwarza wiele innych możliwości – np. podróży, staży, podjęcia pracy za granicą itp.

Ile zarabiają adiunkci i profesorowie? Nie mniej. Realne wynagrodzenia na WNE są oczywiście bardzo zróżnicowane i zależą od przedsiębiorczości, skuteczności w zdobywaniu grantów i pracowitości (a także od tego, czy dany pracownik wyłącznie pracuje naukowo, czy jest to tylko jedna z wielu form jego aktywności). W sprawozdaniu Rektora UW można znaleźć informację o średnim wynagrodzeniu pracowników na różnym stanowisku (strona 73). PITy pracowników naukowych WNE są sześciocyfrowe, a ich pierwsza cyfra przyjmuje różne wartości. Biorąc pod uwagę charakter wykonywanej pracy (np. niezależność) – naszym zdaniem jest to praca marzeń :). Po doktoracie można też oczywiście znaleźć zatrudnienie na zagranicznych uniwersytetach. Pensja profesora na uniwersytecie w USA to 100-300 tys. USD rocznie.

 

Jak wybrać katedrę i promotora?

Wybranie dobrego promotora jest kluczowe dobrego zaplanowania studiów doktoranckich. Zrób research! Weź pod uwagę następujące elementy:

  • Czy Twoje zainteresowania są zbieżne z tematyką lub metodami, którymi zajmuje się potencjalny promotor? Żeby to ocenić najlepiej przejrzeć jego publikacje z ostatnich lat i … porozmawiać (może macie wspólne zainteresowania? może planuje nowe przedsięwzięcia?)
  • Czy potencjalny promotor jest aktywny na polu naukowym? Znajdź promotora, który będzie mógł Ci ułatwić start – np. zaangażować we własne badania, działalność doradczą, publikacje.

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

 

Jeśli sądzisz, że mamy zbieżne zainteresowania (lub chcesz, żebym wskazał Ci jakieś możliwości) – możesz zgłosić się do mnie (więcej o mnie; więcej o Katedrze Mikroekonomii). Jeśli myślisz, że nauka to może być coś co chcesz robić – zgłoś się do mnie z wyprzedzeniem, nawet w trakcie studiów licencjackich lub na początku studiów magisterskich. Być może zaangażujesz się w jakieś badania jako asystent lub znajdziemy sposób, byś zaczął realizować własne pomysły.

Szczegóły dotyczące formalności związanych rekrutacją można znaleźć tutaj.

 

Zapraszam

Mikołaj Czajkowski