Zasady zaliczenia

 1. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie łącznej liczby zgromadzonych punktów z praktycznej części zajęć – gier.
  1. Rozpoczynając grę każdy z graczy otrzymuje żetony o wartości 200 punktów.
  2. W przypadku utraty ponad połowy początkowej liczby punktów możliwy jest tzw. rebuy – otrzymanie kolejnej puli 200 punktów.
  3. Na koniec gry zlicza i odnotowuje się wynik gracza netto (liczbę punktów pomniejszoną o wartość żetonów dołożonych w formie rebuy).
 2. Ocena każdego z uczestników uzależniona jest od łącznego wyniku punktowego na koniec semestru, relatywnie do wyników innych uczestników.
  1. Dwie osoby z najniższymi wynikami otrzymają ocenę 2 jeśli liczba ich nieobecności na zajęciach przekroczyła 3.
  2. Oceny wystawione zostaną tak, aby ich rozkład w grupie był następujący:
ocena udział
2-3 10%
3,5 20%
4 40%
4,5 20%
5 10%