Literatura

Zalecane podręczniki:
podstawowe

uzupełniające ('beletrystyka')

 • Pindyck, R. S., D. L. Rubinfeld, Microeconomics, Pearson Education, 2005, wyd. 6
 • Mansfield, E., G. Yohe, Microeconomics: Theory and Applications, W. W. Norton & Co., 2004, wyd. 11
 • Hubbard, G., A. P. O'Brien, Microeconomics, 2007, wyd. 2
 • O'Sullivan, A., S. Sheffrin, S. Perez, Microeconomics: Principles, Applications, and Tools, Prentice Hall, 2006, wyd. 5
 • McConnell, C. R., S. L. Brue, Microeconomics, Irwin/McGraw-Hill, 2008, wyd. 17
 • Case, K. E., R. C. Fair, Principles of Microeconomics, Prentice Hall, 2006, wyd. 8

uzupełniające (alternatywa dla Variana)

 • Perloff, J. M., Microeconomics: Theory and Applications with Calculus, Addison-Wesley, 2007
 • Nicholson, W., Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, South-Western College Pub, 2004, wyd. 9
 • Besanko, D., R. R. Braeutigam, Microeconomics, John Wiley & Sons, 2008, wyd. 3
 • Browning, E. K., Zupan M. A., Microeconomics: Theory and Applications, John Wiley & Sons, 2009, wyd. 10

uzupełniające (hardcore)

 • Mas-Colell, A., M. D. Whinston, J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995
 • Jehle, G. A., P. J. Reny, Advanced Microeconomic Theory, Addison Wesley, 2000, wyd. 2
 • Varian, H. R., Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co., wyd. 3

uzupełniające (PL)

 • Laidler, D., S. Estrin, Wstęp do mikroekonomii, Gebethner 1991

uzupełniające (EN)

 • Varian, H. R., Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton & Co., 2006, wyd. 7
 • Bergstrom, T. C., H. R. Varian, Workouts in Intermediate Microeconomics, W. W. Norton & Co Ltd., 2006, wyd. 7

uzupełniające (na kłopoty z matematyką)

 • Sydsater, K., P. Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2008, wyd. 3
 • Sydsaeter, K., P. Hammond, A. Seierstad, A. Strom, Further Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2008, wyd. 2

zbiory zadań


Materiały do zajęć zostały zaczerpnięte z powyższych zbiorów zadań i literatury.