Zasady zaliczenia

 1. Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia A odbywa się na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu końcowego (70%) i zadań ‘dodatkowych’ (30%), składających się z następujących elementów:
  1. wejściówki (15%)
  2. prace domowe (15%)
 2. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia przynajmniej 50% łącznej ilości punktów oraz przynajmniej 50% punktów z egzaminu.
 3. Egzamin odbędzie się w formie pisemnej (testu jednokrotnego wyboru) w jednym terminie dla wszystkich studentów wszystkich grup.
 4. Egzamin poprawkowy odbędzie się w tej samej formie.
 5. Nieobecność na egzaminie w wymaganym terminie oznacza jego niezaliczenie (NK).
 6. Innych terminów i sposobów zaliczenia nie przewiduje się.
 7. Powtórne przystąpienie do egzaminu w terminie poprawkowym unieważnia poprzedni wynik.
 8. ‘0 tolerancji dla ściągania’.
 9. Istnieje możliwość zdobycia punktów 'bonusowych', które dodają się do punktów uzyskanych z zadań dodatkowych:
  1. Punkty bonusowe przyznawane są za zgłoszenia błędów w materiałach do Mikro A dostępnych na mojej stronie;
  2. Liczą się tylko zgłoszenia emailem i tylko pierwsze zgłoszenie danego błędu;
  3. Zgłoszenia przyjmowane są do momentu rozpoczęcia pierwszego terminu egzaminu;
  4. Za 'błąd' uznawane są tylko 'rozsądne' zgłoszenia;
  5. Punkty bonusowe przyznaje się o ile wynik z egzaminu przekroczył 50% i w liczbie nie większej niż zapewniającej 100% punktów z zadań dodatkowych;
 10. Obowiązująca skala ocen z przedmiotu:
punkty (%) ocena
<0,50) 2
<50,60) 3
<60,70) 3,5
<70,80) 4
<80,90) 4,5
<90,100> 5