Literatura

Zalecane podręczniki:

podstawowe

uzupełniające

    • Pindyck, R. S., D. L. Rubinfeld, Microeconomics, Pearson Education, Inc. 2005, NJ

zbiory zadań

inne

    • Varian H. R., Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton & Co Ltd., wyd. 7, 2006
    • Bergstrom T. C., H. R. Varian, Workouts in Intermediate Microeconomics, W. W. Norton & Co Ltd., wyd. 7, 2006
    • Nicholson W., Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, South-Western College Pub; wyd. 9, 2004


Materiały wykładowców:


Inne materiały: