Literatura

Zalecana literatura:

Podręczniki - podstawowe

Podręczniki - uzupełniające

  • Carlton, D. W., J. M. Perloff, [CP], Modern Industrial Organization, Addison Wesley, wyd. 4, 2004
  • Cabral, L. M. B., [C], Introduction to Industrial Organization, The MIT Press, 2000
  • Pepall, L., D. J. Richards, G. Norman, [PRN], Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice, South-Western College Pub., wyd. 3, 2004
  • Waldman, D. E., E. J. Jensen, [WJ], Industrial Organization: Theory and Practice, Addison Wesley, wyd. 3, 2006
  • Łyszkiewicz, W., [Ł], Industrial Organization. Organizacja rynku i konkurencja, WSHiFM, 2000

Artykuły

Podręczniki - na problemy z matematyką

  • Sydsater, K., P. Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2008, ed. 3
  • Sydsaeter, K., P. Hammond, A. Seierstad, A. Strom, Further Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2008, ed. 2

 

Materiały do wykładów i ćwiczeń zostały zaczerpnięte z powyższych zbiorów zadań i literatury.

 

Materiały wykładowcy:

Inne materiały: