Zasady zaliczenia

Aby zaliczyć ćwiczenia z Organizacji Rynku należy zebrać co najmniej 50% ogólnej liczby punktów uzyskiwanych jako suma następujących elementów:

 • kolokwium 80%
 • wejściówki 10%
 • prace domowe 10%

Inne zasady zaliczenia ćwiczeń to:

 • jeden termin kolokwium, wspólny dla wszystkich studentów
 • jeden termin poprawy, wspólny dla wszystkich poprawiających, w sesji poprawkowej (po pierwszym terminie egzaminu)
 • „0 tolerancji dla ściągania”
 • ocena z ćwiczeń zależy od zebranej ogólnej liczby punktów:

 

punkty (%) ocena
<0,50) 2
<50,60) 3
<60,70) 3,5
<70,80) 4
<80,90) 4,5
<90,100> 5

Aby zaliczyć przedmiot Organizacja Rynku należy:

 • zdać egzamin z przedmiotu
 • lub zaliczyć ćwiczenia na ocenę co najmniej 4 (wtedy ocena z przedmiotu = ocena z ćwiczeń -1, z wyjątkiem osób mających powyżej 97,5%, dla których ocena z przedmiotu = 5)

Inne zasady zaliczenia przedmiotu:

 • aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy wcześniej zaliczyć kolokwium
 • egzamin ma formę testu wyboru

Zobacz ogólne zasady zaliczenia przedmiotu