Literatura

 

Zalecane podręczniki:

podstawowe

  • Varian, H. R., Intermediate Microeconomics with Calculus: A Modern Approach, Norton, 2014

uzupełniające

uzupełniające ('beletrystyka')

  • Pindyck, R., D. Rubinfeld, Microeconomics, Prentice Hall, 2012, wyd. 8
  • Mansfield, E., G. Yohe, Microeconomics: Theory and Applications, Norton, 2004, wyd. 11
  • Hubbard, G., A. O'Brien, Microeconomics, 2012, wyd. 4
  • O'Sullivan, A., S. Sheffrin, S. Perez, Microeconomics: Principles, Applications, and Tools, Prentice Hall, 2011, wyd. 7
  • McConnell, C., S. Brue, S. Flynn, Microeconomics, Irwin/McGraw-Hill, 2014, wyd. 20
  • Case, K., R. Fair, S. Oster, Principles of Microeconomics, Prentice Hall, 2011, wyd. 9

uzupełniające ('hardcore')

  • Mas-Colell, A., M. D. Whinston, J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995
  • Jehle, G. A., P. J. Reny, Advanced Microeconomic Theory, Addison Wesley, 2011, wyd. 3
  • Varian, H. R., Microeconomic Analysis, Norton., 1992, wyd. 3

uzupełniające ('na kłopoty z matematyką')

  • Sydsater, K., P. Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2012, wyd. 4
  • Sydsater, K., P. Hammond, A. Seierstad, A. Strom, Further Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2008, wyd. 2

zadania

Materiały do wykładów i ćwiczeń zostały zaczerpnięte z podręczników i zbiorów zadań wymienionych powyżej.