Wyniki

Tu znajdziesz wstępne wyniki egzaminu – pobierz arkusz:


FAQ (przepraszam, ale na emaile z poniższymi pytaniami nie będę odpowiadał):

 • Co to znaczy, że wyniki są wstępne?
  To znaczy, że mogą się zmienić. W każdą stronę! Może tak być np. jeśli odkryję, że w jakiejś formule wystawiającej oceny w Excelu jest błąd. Na pewno nie ulegnie zmianie próg ani zasady zaliczenia ogłoszone na początku semestru. Ostateczne oceny znajdą się w USOSie za kilka dni.
 • Zabrakło mi 0.000001 punktu do zaliczenia. Czy istnieje możliwość dopytki, poprawy, naciągnięcia, wybłagania na dyżurze, zmiany progu...
  To przykre, ale tak się zdarza – zawsze ktoś znajduje się tuż pod progiem. Jeśli tak się stało – kolejna szansa na zaliczenie będzie we wrześniu i mam nadzieję, że tym razem Pani/Pana wynik będzie znacznie powyżej minimalnego progu.
 • Czy próg zaliczenia zostanie obniżony?
  Nie. Nie zostaną zmienione żadne zasady zaliczenia.
 • W arkuszu nie ma mojego wyniku...
  Egzamin jest ważny/sprawdzany tylko dla osób, które wcześniej zaliczyły ćwiczenia i tylko takich osób wyniki będą podawane.
 • Zaliczyłem ćwiczenia, ale w arkuszu nie jest wpisana moja ocena z ćwiczeń i nie wyświetla się przez to mój wynik egzaminu...
  Proszę upewnić się, czy ocena z ćwiczeń jest dostępna w USOS. Jeśli tak - za dzień lub dwa znajdzie to odzwierciedlenie w arkuszu z wynikami. Jeśli by się tak nie stało - proszę o email.